barometern är huvudsponsor igen!

Den mest sportvänliga tidningen Barometern valde att gå in som huvudsponsor i år IGEN!!! TACK! 

Bildväxlarna har inte heller svikit oss utan är "som vanligt" medarbetspartner även i år! TACK!

Första företaget som kontaktade för att bli sponsor var SKÖTSELBOLAGET! TACK!

Hoppas att det är många som vill hoppa på "ridsporttåget"... 

KALMAR RIDSPORTGALA